25pck Zodiac plastic shopping bags. Zodiac shopping bags, 25-pack