S&S Hot Cams voor Twincam Harley-Davidson ( Blog: Harley nokkenassen )

Harley nokkenassen en hot cams

Wat hebben ‘Harley nokkenassen’, een groot huis, een poortwachter, een groep mensen en duiven met elkaar gemeen? Zo in eerste instantie niets, denk je waarschijnlijk. Ik ga deze termen echter als beeldmateriaal gebruiken om de leek (nee, niet jij) uit te leggen wat Harley nokkenassen doen. Ik krijg deze vraag namelijk regelmatig gesteld. Probeer de situatie in te beelden en laat het cijferwerk voor wat het is. Het cijferwerk doen wij voor je.

Harley nokkenassen‘Vogelpoep’

Stel je voor: Er is een ‘Organisatie’, een groot leegstaand Huis met slechts één kamer (met één ingang en één uitgang), een ‘Poortwachter’, ‘Duiven’ en een grote groep ‘Mensen’. Deze groep mensen staat voor de ingang te wachten: er mogen maximaal 10 man/vrouw per keer naar binnen, heeft de organisatie geregeld. De poortwachter bepaalt wanneer de deur opengaat, zodat er mensen naar binnen kunnen. Op dit moment wacht iedereen. Op het dak van het huis zitten duiven, die het dak besmeuren met vogelpoep.

Stampen

De organisatie heeft gesteld dat er mensen naar binnen moeten en met z’n allen – na een seintje – tegelijkertijd moeten opspringen en stampen op de vloer. Door het gedreun schrikken de duiven en vliegen ze weg. De mensen kunnen dan naar de uitgang om het huis te verlaten. De duiven komen na korte tijd weer terug en gaan verder met het besmeuren van het dak met hun vogelpoep, waarna er weer mensen binnen mogen komen om weer hard te stampen. En ga zo maar door. Je volgt me nog?

Nu gaan we iets verder in detail. Let op: je hoeft niet mee te rekenen. Het wordt vanzelf duidelijk.

Kijk in onze webshop voor onderdelen en accessoires voor jouw Harley-Davidson. Je hebt keuze uit meer dan 100.000 producten: uitlaten, zadels, sturen, pakkingen, kabels, spatborden, handvatten, etc. Alle producten uit de papieren MCS-catalogus  en de Zodiac catalogus zijn verkrijgbaar! Altijd korting en snelle levering. Veilig en gemakkelijk betalen. Kijk op: www.downtown-motorcycles.nl/shop

Harley nokkenassenZuinig

Er kunnen maximaal 25 mensen tegelijkertijd in de kamer aanwezig zijn. De organisatie heeft bepaalt dat er iedere minuut één keer gestampt moet worden. De poortwachter opent de deur om de tien seconden en houdt hem dan voor 1 seconde open, waarna hij weer gesloten wordt. In die seconde past slechts één persoon door de deur. Dat betekent dat er, na één minuut, 6 personen in de kamer zijn die – na het seintje van de organisatie – tegelijkertijd opspringen en stampen. De dreun is nét genoeg om de duiven te laten schrikken, zodat ze opvliegen en vertrekken.

En omdat er altijd maximaal 10 mensen voor de ingang staan, kunnen deze zes altijd weer opgevuld worden als de eerdere groep vertrekt.

Zes personen in een kamer die 25 personen aankan. Dat is zuinig en effectief genoeg. Zou het niet leuk zijn om een maximale dreun te laten klinken, waardoor we de duiven harder schrikken en langer wegblijven? Zo’n dreun klinkt natuurlijk ook geweldig. Hoe gaat de organisatie dit regelen?

Bodybuilder

Op dit moment kan er slechts één persoon door de ingang (een grote zware eikenhouten deur met dichtklapveer), omdat de poortwachter niet sterk genoeg is om hem verder én langer open te trekken. De organisatie vervangt de huidige poortwachter door een getrainde bodybuilder. Deze bodybuilder kan hem langer open houden, namelijk 2 seconden in plaats van één seconde. Het wisselen van de poortwachter was een goede beslissing van de organisatie, want nu gaan er 2 mensen per 10 seconden naar binnen. Dat betekent dat na een minuut, vlak voor het seintje om te gaan stampen, er 12 mensen zijn om te stampen.

Maar, de organisatie had eerder vastgesteld dat er maximaal 10 mensen voor de deur mogen staan. We missen op dat moment nog 2 mensen. Het maximale aantal wachtenden voor de deur passen ze aan tot een groep van maximaal 20 mensen.

Nu kan de kamer wel met 12 mensen gevuld worden. En, dat wordt een hardere dreun. Lekker. Maar, er is ruimte voor méér mensen.

Bam!

Aha, denkt de organisatie. We gaan de poortwachter (de getrainde bodybuilder) vervangen voor een nóg zwaardere getrainde bodybuilder. En voila, de deur kan nu in 2 seconden nog vérder opengehouden worden. In dit geval betekent dit, dat in dezelfde 2 seconden nu 4 mensen naar binnen kunnen. Hierdoor zijn er, vlak voor het seintje om te stampen, 24 mensen in de kamer om een (bijna) maximale dreun te gaan veroorzaken.

Alhoewel, het maximale aantal wachtenden was op 20 mensen gezet. We missen er dus 4. De organisatie past het aantal maximale wachtenden weer aan. Dit keer naar 30 mensen.

De kamer kan dus gevuld worden met 24 mensen. Arme duiven. Bam! Dat is pas een dreun ;)

Harley nokkenassen en zuigersNog sterker?

Een nog zwaardere of sterkere bodybuilder willen we op dit moment niet, want die zou de deur uit zijn voegen trekken. Of er zouden teveel mensen naar binnen gaan, waardoor het moeilijk zou zijn om met z’n allen tegelijkertijd te gaan stampen. We zouden de ingang en de uitgang dan moeten aanpassen. En de kamer kunnen vergroten. Het plafond kunnen verlagen. Er is veel mogelijk met dit huis, maar hier zijn natuurlijk additionele kosten aan verbonden.

Kracht

Nu een vertaling van de metaforen. Het huis is één van de cilinderkoppen van de Harley Davidson. De poortwachter is de Harley nokkenas. De groep mensen is de brandstof (benzine). De organisatie is de computer van de Harley of de tuner/afsteller. De tuner (software/hardware) is een niet te missen onderdeel, want anders heb je nooit genoeg mensen voor de deur staan om de kamer te vullen. Je mist dan benzine en dus zou je niets aan de sterkere poortwachter hebben. De dreun na het gestamp van de mensen is de compressie. En de duiven, tsja de duiven, zou je kunnen zien als de verbeelding van de hoeveelheid kracht die je loslaat na het opentrekken van het gas. Of de mensen die je afschrikt met het geweld van je Harley. Verzin er zelf iets op.

Het is duidelijk, dat de poortwachter (in het geval van een Twincam: twee poortwachters) c.q. Harley nokkenas, een cruciale rol speelt samen met het benzine-mangement (organisatie). De zware getrainde bodybuilder staat voor de ‘Hete nokkenas’, oftewel de ‘Hot cam‘.

Lekker

Het vervangen van de poortwachter(s) is één van de onderdelen van het maximaal tunen van Harley’s. Dit werk voeren wij regelmatig uit. Het is prettiger om harder te kunnen optrekken, wanneer je gaat inhalen. Of, dat je meer trekkracht in de bergen hebt. Zéker als er iemand achterop zit. En soms is het gewoon lekker om sneller te kunnen rijden of om te weten dat dit kán. Er zijn vele redenen om je Harley te tunen en vaak is het de ’emotie’. Wat heb je nu aan 6 personen in een kamer, waar er 25 in passen? Dat blijft bij velen knagen. In ieder geval wel bij ons. En als je écht zuinig wilt rijden, dan ga je toch een ander merk of elektrisch rijden. Eh…. Ja, dat doen sommigen. Harley-rijden doe je om andere redenen.

Meer weten?

Wil je meer weten of het tunen van Harley Davidson motorfietsen? Kijk in de rubriek ‘tuning/afstellen’ (klik hier) of kom langs in Duiven voor meer informatie.